Spirituála

Duchovní Evropa. Řehoř Naziánský, svatá drama queen

Spirituála

Duchovní Evropa. Řehoř Naziánský, svatá drama queen
Spirituála

Vltava

S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.
Martin C. Putna