Spirituála

Duchovní Evropa. Kníže Ypsilanti a náboženství filhelénské

Spirituála

Duchovní Evropa. Kníže Ypsilanti a náboženství filhelénské
Spirituála

Vltava

Duchovní Evropa. S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.