Spirituála

Duchovní Evropa. Arminius, nizozemský rebel proti kalvinismu

Spirituála

Duchovní Evropa. Arminius, nizozemský rebel proti kalvinismu
Spirituála

Vltava

S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.
Martin C. Putna