Špalíček

Známá hospoda na "Vyskočilce" nazývaná též "Knárovka"