Špalíček

Z historie rybolovu v Čechách

Špalíček

Z historie rybolovu v Čechách
Rybáři

Plzeň

Podzim je v mnoha českých krajích od nepaměti spojen s výlovem rybníků, vodních děl, která vedle nesporného užitku přinesla do krajiny poezii vodní plochy a dodnes jsou domovem řady zajímavých rostlin a živočichů.
Zdeněk Vejvoda