Špalíček

Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme vám věnec za samýho zlata!

Špalíček

Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme vám věnec za samýho zlata!
Vítání císaře v Plzni roku 1885. Dožínky z Křimic

Plzeň

Období žní a sklízení úrody v minulosti přinášelo lidem nejen dřinu a zhodnocení práce za uplynulý rok, ale také významný sklizňový obyčej, na který se všichni těšili – dožínky. Jak žně a dožínky vypadaly na Plzeňsku?
Eva Figurová, Michaela Vondráčková