Špalíček

Modlitební knihy – ručně psané poklady našich předků

Špalíček

Modlitební knihy – ručně psané poklady našich předků
Česká modlitební kniha z roku 1720, pravděpodobně z Příbramska, patří mezi  obsahově bohatší. Na 385 stranách obsahuje modlitby k nejrůznějším svatým a pro různé příležitosti

Plzeň

V tomto Špalíčkuz Národopisného muzea Plzeňska se autorka pořadu Michaela Vondráčková zaměří na zajímavou skupinu sbírkových předmětů - lidové modlitbení knížky. 

Ostatní také poslouchají