Špalíček

Magická mušle „na mračna“, impozantní pastýřská trouba i stoleté dudy ožívají!

Špalíček

Magická mušle „na mračna“, impozantní pastýřská trouba i stoleté dudy ožívají!
Dudy s měchem z hnědého soustruhovaného dřeva – Štefek Bulfík (Wolfgang), Oujezd u Domažlic. Datace 1909

Plzeň

Které hudební nástroje v minulosti používali naši předci na Plzeňsku? Jejich výčet vás možná překvapí – kromě houslí, klarinetů nebo dud je totiž třeba připomenout ...

Ostatní také poslouchají