Špalíček

Květinové písničky

Špalíček

Květinové písničky
Špalíček

Plzeň

Také máte rádi lidové písničky? A přemýšleli jste o tom, v kolika z nich se zpívá o květinách? Právě „květinové“ písničky budou náplní tohoto Špalíčku lidových písní.