Soutěžní pravidla soutěže Neviditelný herec

← Zpátky na hlasovací formulář.

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ ANKETY NEVIDITELNÝ HEREC/HEREČKA STOLETÍ  

aneb nejlepší rozhlasový herec a herečka století

 Základní ustanovení

 • Pořadatelem ankety Neviditelný herec století je Český rozhlas, zřízený
  zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99,
  IČO: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Anketa v on-line prostředí a ve vysílání Českého rozhlasu probíhá v období od 6. března
  do 31. března 2023.
 • Do ankety se mohou zájemci přihlásit on-line hlasováním na webových stránkách www.neviditelnyherec.cz
 • Ankety se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s e-mailovou adresou pro doručování on-line odměny za účast v České republice (dále jen „účastník ankety“ nebo jen „účastník“).
 • Anketa probíhá v češtině na území České republiky.

Mechanika ankety

 • Anketa probíhá on-line na www.neviditelnyherec.cz. Zde budou od 6. 3. 2023 uveřejněny medailonky jednotlivých 10-ti nominovaných herců a 10-ti nominovaných hereček, ukázky rozhlasových děl nominovaných herců a hereček a on-line anketní formulář.
 • Informace o anketě zazní také v živém vysílání stanic Český rozhlas Dvojka, Vltava, Radiožurnál, regionálních stanic a to vždy od pondělí do neděle několikrát denně. 
 • Informace o anketě dále budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Českého rozhlasu.
 • Výsledky ankety Neviditelný herec století budou vyhlášeny na slavnostním večeru dne 12. 4. 2023 na Nové scéně Národního divadla v Praze, ze kterého bude přenášen živý přenos na Českém rozhlase Dvojka, Vltava a Radiožurnál. 
 • Výsledky ankety Neviditelný herec století budou 12. 4. 2023 zveřejněny v on-line prostředí Českého rozhlasu, tj. na www.mujrozhlas.cz, www.neviditelnýherec.cz a dalších webových stránkách Českého rozhlasu.

Způsob účasti v anketě

 • Účastník ankety se do ankety zapojí na webových stránkách www.neviditelnyherec.cz přes webový anketní formulář.
 • V anketním formuláři odpoví na anketní otázku „Nejlepší rozhlasový herec/herečka století“ tak, že vybere/zaklikne z nabídky 10 neviditelných herců a 10 neviditelných hereček maximálně 3 herce a 3 herečky. Dále vyplní svoje jméno, příjmení, e-mail a odešle.  Poté účastník ankety dostane potvrzovací e-mail, který potvrdí a následně jako odměnu za účast v anketě dostane odkaz/link na rozhlasovou četbu na pokračování „Bylo nás pět“ od Karla Poláčka.
 • Účastník ankety může být také odměněn DAB+ rádiem GOGEN DAB 700.  Pro anketu jich je k dispozici pět kusů. Po jednom přijímači obdrží každý v pořadí tisící hlasující z prvních pěti tisíc hlasujících, tedy tisící, dvoutisící, třítisící, čtyřtisící a pětitisící hlasující v anketě. Cena bude výhercům odeslána do dvou měsíců od ukončení hlasování.
 • Účastnit se ankety a odpovědět na anketní otázku může každý účastník pouze jednou.
 • Do ankety se účastníci mohou přihlásit v termínu 6. 3. 2023 – 31. 3. 2023. Poté bude probíhat vyhodnocení ankety. 

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této anketě účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher/odměn za účast není možné.
 • Ankety se smějí účastnit i zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu ankety změnit její pravidla či ceny/odměny za účast vložené do ankety, anketu přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Na poskytnutí ceny/odměny za účast není právní nárok a cenu/odměnu za účast není možné vymáhat právní cestou.
 • Účastí v anketě každý účastník vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel ankety je oprávněn užít jméno a příjmení účastníka ankety na webu a při propagaci Českého rozhlasu a ankety.
 • Účastník se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mail.
 • Údaje účastníků ankety budou zpracovávány za účelem vyhodnocení ankety a statistického vyhodnocení výzkumu. Pokud účastníci udělí ve webovém anketním formuláři Souhlas s odběrem newsletteru Českého rozhlasu, budou zařazeni do emailové databáze Českého rozhlasu a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu. 

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou anketu zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během ankety pouze jméno, příjmení a e-mail účastníka ankety. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel ankety a předání cen/odměn za účast účastníkům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této ankety mezi účastníkem a pořadatelem a u odměněných za účast plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení ankety budou osobní údaje účastníků zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců/odměněných za účast, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci/odměněným za účast předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje účastníků nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.