Slovo nad zlato

Stát

Slovo nad zlato

Stát
Slovo nad zlato

Dvojka

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.