Slovo nad zlato

Pikareskní

Slovo nad zlato

Pikareskní
Slovo nad zlato

Dvojka

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.