Slovo nad zlato

Mentor

Slovo nad zlato

Mentor
Slovo nad zlato

Dvojka

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.