Slovo nad zlato

Koupit za pět prstů

Slovo nad zlato

Koupit za pět prstů
Ruka, peníze

Dvojka

Rčení a úsloví, ve kterých se objevuje číslovka, se v češtině vyskytují mnohem častěji než v jiných jazycích. A pětka vede.

Ostatní také poslouchají