Slovo nad zlato

Damoklův meč

Slovo nad zlato

Damoklův meč
Nad diktátorem visí Damoklův meč atentátu a vzpoury na koňské žíni o to tenčí, oč silnější má výčitky svědomí. (Francesco Xanto Avelli Dish: Damoklův meč, 1539, majolika)

Dvojka

Člověk nemá být nikdy klidný či lhostejný, protože někde v skrytu možná číhá nebezpečí. Tak nějak by se dal vyložit smysl ustáleného rčení o Damoklově meči, který nad námi visí.

Ostatní také poslouchají