Slavíci v krabici

Čtyři desetiletí skupin

Slavíci v krabici

Čtyři desetiletí skupin
Český slavík se líhne v Turnově

Rádio vašeho kraje

Pořad připravil Martin Hrdinka.
Martin Hrdinka