Slavíci v krabici

Čtyři desetiletí ankety

Slavíci v krabici

Čtyři desetiletí ankety
Český slavík se líhne v Turnově

Rádio vašeho kraje

Pořad připravil Martin Hrdinka.
Martin Hrdinka

Ostatní také poslouchají