Tajemná i mystická místa: Po stopách šibenic, pranýřů a stínadel Libereckého kraje

Novinkou letošní sezóny na hradě Svojanov je i replika šibenice poblíž Domu zbrojnošů

Z nedílné součásti kulturní krajiny pozdního středověku a raného novověku, kterou šibenice a jiná místa výkonu hrdelního práva jsou, se toho moc nedochovalo. Redaktor Jaroslav Hoření se přesto vydal jejich po stopách do 10 míst Libereckého kraje, která kdysi budila hrůzu i respekt.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady