Seriál Radiožurnálu

Jak správně zacházet s hlasovacími lístky? Vyberte pouze jeden, který vložíte do šedé úřední obálky (2/5)

Seriál Radiožurnálu

Jak správně zacházet s hlasovacími lístky? Vyberte pouze jeden, který vložíte do šedé úřední obálky (2/5)
Hlasovací lístek ve volbách do Senátu v obvodu Praha 5.

Radiožurnál

Hlasovací lístky dostane každý volič do poštovní schránky. Pokud ne, obecní úřad má k dispozici rezervní. Při hlasování ve volební místnosti můžete použít sadu lístků od volební komise. Při volbě si za plentou vyberete pouze jeden hlasovací lístek s uskupením, které chcete podpořit. Na tomto lístku navíc můžete zvolit až čtyři kandidát(k)y: zakroužkujete číslo před jménem. Hlasovací lístek vkládejte do úřední obálky s kulatým razítkem, kterou dostanete ve volební místnosti.
Andrea Kubová, Vojtěch Tomášek

Ostatní také poslouchají