Šalom alejchem

Západní zeď v Jeruzalémě spojuje židovskou minulost a přítomnost

Šalom alejchem

Západní zeď v Jeruzalémě spojuje židovskou minulost a přítomnost
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Rádio vašeho kraje

Na dnešní den letos připadá Den Jeruzaléma – podle židovského kalendáře výroční den sjednocení města pod izraelskou svrchovaností roku 1967. Tohoto dne se Židé po dlouhých desetiletích mohli opět pomodlit u posvátné Západní zdi.
Leo Pavlát

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají