Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: Vyznání hříchů vede na Jom kipur k pokání

Šalom alejchem

Zamyšlení Leo Pavláta: Vyznání hříchů vede na Jom kipur k pokání
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Rádio vašeho kraje

Toto úterý večer začíná letos s 10. dnem hebrejského měsíce tišri židovský svátek Jom kipur neboli Den smíření.

Více z pořadu