Šalom alejchem

Začne židovský festival Polin, vrchní moskevský rabín utekl z Ruska a co je židovská gastronomie

Šalom alejchem

Začne židovský festival Polin, vrchní moskevský rabín utekl z Ruska a co je židovská gastronomie
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Proč jet na židovský festival do Polné? Vrchní moskevský rabín odmítl podpořit invazi na Ukrajinu. A jak se jí „židovsky“?
Leo Pavlát, Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají