Šalom alejchem

Vyšla kniha o rabínu Gustavu Sicherovi

Šalom alejchem

Vyšla kniha o rabínu Gustavu Sicherovi
Zuzana Peterová: Rabín Gustav Sicher. Život dokumenty vzpomínky

Rádio vašeho kraje

„Rabín Gustav Sicher“ – takto prostě se jmenuje kniha, která přibližuje jednu z vůdčích osobností pražské židovské komunity v poválečných letech. Její autorkou je dr. Zuzana Peterová.

Více z pořadu