Šalom alejchem

Vizuální antisemitismus, příběh ručně psaných Tór a organizátorka uměleckého života Emma Maisel

Šalom alejchem

Vizuální antisemitismus, příběh ručně psaných Tór a organizátorka uměleckého života Emma Maisel
Povijany na Tóru na výstavě Druhý život českých svitků Tóry

Rádio vašeho kraje

Vizuální antisemitismus provází dějiny Evropy. Osud českých a moravských Tór prodaných do zahraničí. Organizátorka předválečného uměleckého života Emma Meisel.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají