Šalom alejchem

Víno v židovské tradici

Šalom alejchem

Víno v židovské tradici
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Rádio vašeho kraje

Víno provází lidský rod od nepaměti a významné místo mu náleží i v židovské tradici.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají