Šalom alejchem

Včerejším šabatem berešit židé zahájili nový celoroční cyklus četby Tóry

Šalom alejchem

Včerejším šabatem berešit židé zahájili nový celoroční cyklus četby Tóry
Když nacisté zničili ostravskou synagogu, putovala tóra do depozitáře v Praze. Tam ji v roce 1964 koupil anglický židovský obchodník s uměním Eric Estoric

Rádio vašeho kraje

V sobotu 17. října si židé připomněli „šabat berešit“, tedy „šabat stvoření“, během nějž se zahajuje celoroční cyklus četby Tóry. V synagogách se v tento den čte úryvek z první kapitoly knihy Genesis, která má v hebrejštině název „Berešit“, tedy „počátek“. Právě „počátek“ je totiž prvním slovem hebrejské Tóry, kde se v prvním verši píše: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají