Šalom alejchem

V USA roste počet antisemitských incidentů, Masaryk a hilsneriáda i půst 10. dne měsíce tevet

Šalom alejchem

V USA roste počet antisemitských incidentů, Masaryk a hilsneriáda i půst 10. dne měsíce tevet
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Brno

Antisemitské incidenty ve Spojených státech sílí. 24. díl spisů Tomáše Garrigua Masaryka. Jaký druh půstu přináší desátý den hebrejského měsíce tevet?