Šalom alejchem

Ukrajinské děti chodí do Lauderových škol, proč Židé po válce žili v Německu a židovské lázeňství

Šalom alejchem

Ukrajinské děti chodí do Lauderových škol, proč Židé po válce žili v Německu a židovské lázeňství
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Ukrajinské děti chodí také do české židovské školy. Jak mohli po hrůzách holokaustu zůstat Židé v Německu? A které české město bylo milníkem na cestě k židovskému státu?
Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají