Šalom alejchem

Svátek Sukot v batohu, za co se omlouvala slovenská vláda a proč podpořit vydání nového zpěvníku

Šalom alejchem

Svátek Sukot v batohu, za co se omlouvala slovenská vláda a proč podpořit vydání nového zpěvníku
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Budete si doma také stavět chatrč? Za co a komu se omluvila slovenská vláda? A poradíme vám, kam můžete poslat trochu svých peněz.
Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají