Šalom alejchem

Sílící antisemitismus, druhý svitek Tóry pro komunitu Ec chajim a problémy ve varšavském muzeu

Šalom alejchem

Sílící antisemitismus, druhý svitek Tóry pro komunitu Ec chajim a problémy ve varšavském muzeu
Muzeum dějin polských židů ve Varšavě

Rádio vašeho kraje

Židovští představitelé v České republice  protestují proti sílícím formám agresivního antisemitismu. Komunita Ec chajim získá druhý svitek Tóry, prodaný v šedesátých letech komunisty do zahraničí. Ve varšavském Muzeu dějin polských  Židů nastaly problémy: dosavadní ředitel Dariusz Stola se ocitl v nemilosti u polského ministra kultury.

Více z pořadu