Šalom alejchem

První ortodoxní rabínka v Izraeli, Den Jeruzaléma a 15 let Příběhů 20. století

Šalom alejchem

První ortodoxní rabínka v Izraeli, Den Jeruzaléma a 15 let Příběhů 20. století
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Kdo je první ortodoxní rabínkou v Izraeli? Proč je pro Židy Jeruzalém nejdůležitějším městem na světě? A v čem je zvláštní židovský pohled na poslední století?
Leo Pavlát, Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají