Šalom alejchem

Nový antisemitismus, Pesach jako svátek svobody a obraz Židů v barokním křesťanství

Šalom alejchem

Nový antisemitismus, Pesach jako svátek svobody a obraz Židů v barokním křesťanství
Den před Pesachem mají v ohni skončit všechny kvašené potraviny

Rádio vašeho kraje

Začneme informacemi o antisemitismu, jehož projevy průběžně monitoruje Agentura Evropské unie pro základní práva. Židovská náboženská tradice označuje svátek Pesach jako „čas naší svobody“. V období velikonoc se v době baroka Židé vyskytovali v křesťanských kázáních.

Více z pořadu