Šalom alejchem

Komentář ke knize Genesis, rok 2019 v Izraeli a transgenerační přenos traumat

Šalom alejchem

Komentář ke knize Genesis, rok 2019 v Izraeli a transgenerační přenos traumat
Arch česky psané knihy Genesis

Rádio vašeho kraje

Hebraista Martin Prudký a jeho komentář ke knize Genesis. Proč byl rok 2019 pro Izrael hospodářsky a politicky nedobrý? Kniha Transgenerační přenos (nejen) traumatu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají