Šalom alejchem

Jména zpodobněná v kameni

Šalom alejchem

Jména zpodobněná v kameni
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Rádio vašeho kraje

V Čechách a na Moravě je více než 350 židovských hřbitovů s tisíci náhrobních kamenů. Vyobrazení, která nesou, přitom mají svůj přesný význam.
Leo Pavlát

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají