Šalom alejchem

Jak vzniká nová modlitební kniha, jakým výzvám čelí Židé v Evropě a hudba z časů totality

Šalom alejchem

Jak vzniká nová modlitební kniha, jakým výzvám čelí Židé v Evropě a hudba z časů totality
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Jak se modlit židovsky, i když neumíte hebrejsky? Co si myslí evropští Židé? A kdo vám zazpívá o sedmi smrtelných hříších?
Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají