Šalom alejchem

Jak děti cvičí krav maga, kdo se může modlit na Chrámové hoře a nové dějiny českých Ž/židů

Šalom alejchem

Jak děti cvičí krav maga, kdo se může modlit na Chrámové hoře a nové dějiny českých Ž/židů
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Umíte se ubránit po izraelsku? Kdo a jak se může modlit na nejsvětějším místě Židů? A k čemu by nám bylo střední písmeno „ž“?
Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají