Šalom alejchem

Co se nás Bůh ptá na Jom kipur, sportovní hry po „židovsku“ a nejmladší pražská synagoga

Šalom alejchem

Co se nás Bůh ptá na Jom kipur, sportovní hry po „židovsku“ a nejmladší pražská synagoga
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Který den židovského kalendáře je nejdůležitější? Jak si „židovsky“ zasportovat? A která synagoga v Praze je nejmladší a zároveň největší?
Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají