Reportáže zahraničních zpravodajů

Slavné pařížské muzeum Louvre nabízí komentované mikro-prohlídky

Reportáže zahraničních zpravodajů

Slavné pařížské muzeum Louvre nabízí komentované mikro-prohlídky
Nadšená průvodkyně po Louvru Lucie Populaire

Plus

V Súdánu se podíváme k nilským peřejím, které tvořily ve starověku hranice mezi jednotlivými zeměmi. V kanadském Torontu navštívíme muzeum při Hokejové síni slávy a v Polsku rodiště komunisty šlechtického původu, generála Wojciecha Jaruzelského. A ještě s bravurou sjedeme svah v bulharských horách Vitoša. Moderuje Helena Berková. 
Helena Berková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají