Reportáže Radiožurnálu

Komenského myšlenky se dají dobře uplatnit i v distanční výuce, doporučuje pedagog

Reportáže Radiožurnálu

Komenského myšlenky se dají dobře uplatnit i v distanční výuce, doporučuje pedagog
Jan Amos Komenský

Radiožurnál

Nejen Česko si dnes připomíná 350 let od úmrtí spisovatele a filozofa Jana Amose Komenského. Je považovaný za zakladatele moderní pedagogiky, a proto se mu přezdívá učitel národů. K jeho nejznámějším dílům patří Labyrint světa a ráj srdce nebo učebnice Svět v obrazech. Komenský v nich naplnil svoji základní pedagogickou myšlenku – žák má učivu především porozumět, ne ho jen bezmyšlenkovitě přeříkávat.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají