Rendez-vous

Ani kousek odpadu nazmar! O recyklaci syntetických textilních odpadů se snaží vědci ze zlínské univerzity

Rendez-vous

Ani kousek odpadu nazmar! O recyklaci syntetických textilních odpadů se snaží vědci ze zlínské univerzity
Výzkum možností recyklace odpadů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů

Zlín

Zlínská Univerzita Tomáše Bati zkoumá možnosti, jak recyklovat odpady z výroby umělých textilií. Výsledkem mohou být podložky do nemocnic, ochranné roušky nebo oděvy.
Roman Verner

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají