Region expres

O nejkrásnější nádraží v Evropě se odehrál tuhý boj

Region expres

O nejkrásnější nádraží v Evropě se odehrál tuhý boj
Do Poděbrad dorazily plné autobusy

Region

16. března 1985. S ohlušujícím rachotem a v obrovském oblaku prachu mizí poslední část těšnovského nádraží v Praze.

Ostatní také poslouchají