Region expres

Nádraží Neratovice, dějiště zapomenuté železniční prusko-rakouské bitvy

Region expres

Nádraží Neratovice, dějiště zapomenuté železniční prusko-rakouské bitvy
Do Poděbrad dorazily plné autobusy

Region

Nádraží v Neratovicích se v roce 1866 stalo dějištěm největší železniční bitvy ve středních Čechách.  

Ostatní také poslouchají