Reflexe: Literatura!

David Zábranský: Logoz

Reflexe: Literatura!

David Zábranský: Logoz
Reflexe. Literatura!

Vltava

O románu Davida Zábranského Logoz hovoří Olga Stehlíková s literárním teoretikem Petrem A. Bílkem a literárním kritikem Josefem Chuchmou.

Ostatní také poslouchají