Reflexe: Historie / Filozofie!

Archeologie kulturní imaginace

Reflexe: Historie / Filozofie!

Archeologie kulturní imaginace
Reflexe. Historie / Filozofie!

Vltava

Nad čerstvým, již druhým svazkem hippokratovských spisů se Petr Šourek sešel se Sylvou Fischerovou. Zazněly ukázky nových českých překladů nakladatelství Oikúmené.

Ostatní také poslouchají