Ranní úvaha

Ze starého k novému

Ranní úvaha

Ze starého k novému
Vyvedení z Egypta (Autor: Daniela Poláková, 12 let, Česká republika)

Vltava

Jen málo událostí v roce má v židovské tradici tak velký význam jako slavení Velikonoc. Jsou to vlastně tak trochu „narozeniny židovského národa“, je to den, kdy se slaví zrození svobodného lidu z vyděšeného zástupu zahanbených otroků.