Ranní úvaha

Václav Vokolek: Hrad francouzského ducha

Ranní úvaha

Václav Vokolek: Hrad francouzského ducha
Výběr z fotografií Dražic

Vltava

Zbytky hradu vypínající se nad řekou Jizerou svědčí i dnes o mimořádné velikosti a výstavnosti středověkého sídla. Dražický hrad založil ve druhé polovině 13. století Řehník z Litovic, ale dostavěli ho až jeho synové. Jeden z nich se stal kanovníkem pražské kapituly a později biskupem, jenž výrazně zasáhl do českých dějin. Biskup Jan z Dražic byl podivuhodnou postavou, dnes zcela zapomenutou, beznadějně zapadlou v učebnicích dějepisu.
Václav Vokolek

Ostatní také poslouchají