Ranní úvaha

Ten, který na obraze není vidět

Ranní úvaha

Ten, který na obraze není vidět
Setkání těhotné Panny Marie s rovněž těhotnou příbuznou Alžbětou, budoucí matkou Jana Křtitele. Rogier van der Weyden (mezi 1435 - 1440)

Vltava

Hledala jsem ikonu, na které je vidět celá scéna setkání Marie a Alžběty v Zacharjášově domě. Některé ikony ukazují, jak se pohnulo dítě v Alžbětině těle, když se setkala s těhotnou Marií tak, že první rozhovor mezi Ježíšem a Janem Křtitelem se děje přes lásku a přes řeč jejich matek. Na pár dalších ikonách jakoby spolu hovořily i ještě nenarozené děti.

Ostatní také poslouchají