Ranní úvaha

Strom s obrazem Panny Marie

Ranní úvaha

Strom s obrazem Panny Marie
Památný strom

Vltava

Je symbolické, že místa zázraků nemusí zdobit mohutné baziliky, nemusí k nim směřovat silnice plné autobusů s poutníky, nemusí tu stát celé město stánků s devocionáliemi. Může a nemusí. V Čechách je řada míst, kde se udály zázraky, míst skrytých v lesních samotách, u pramenů či ve stínu starých stromů. V Kyjovském lese, najdeme ho mezi obcemi Radčice a Malešice na severním Plzeňsku, nás překvapí, když nečekaně staneme před prostinkou kaplí s malou věžičkou, kapli Panny Marie Pomocné. Jen podle ní poznáme, že stojíme na kdysi známém a hojně navštěvovaném poutním místě.

Ostatní také poslouchají