Ranní úvaha

Pravý hlas od Vepora

Ranní úvaha

Pravý hlas od Vepora
Nádraží v Čiernom Balogu

Vltava

Po čtyřiceti letech jsme se s bratrem znovu vydali do Slovenského rudohoří na místa, kde v roce 1975 ještě poslední rok fungovala dřevařská úzkorozchodná železnice. Vznikala od roku 1908 (z Hronce do Čierneho Balogu) a postupně se větvila do přilehlých dolin povodí Černého Hronu, až dosáhla celkové délky 132 kilometry.