Ranní úvaha

Petr Vizina: Ryšková píše Zvěřinovi

Ranní úvaha

Petr Vizina: Ryšková píše Zvěřinovi
Mireia Ryšková

Vltava

Váš dopis byl podanou rukou, děkuji vám za to, snad se mi podaří ji na oplátku vřele stisknout. Píše v Československu zkraje 80. let mladá žena o dvě generace staršímu teologovi a knězi bez státního souhlasu. Ti dva mají mnoho společného, byť v odlišných časech. Ona získala doktorát z dějin umění v Praze poloviny 70. let, on ještě stihl těsně po válce sepsat dizertaci o románských freskách při svém pobytu v Paříži.
Petr Vizina

Ostatní také poslouchají